«Оператор ринку» проінформував про походження проданої у 2020 році на РДН і ВДР електроенергії.

29,31% проданої на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку у 2020 році електроенергії було вироблено з ядерного палива. Про це йдеться у  звіті про екологічні аспекти ДП «Оператор ринку».

Частка проданої на РДН і ВДР електроенергії з вугілля становила 19,27%, з природного газу – 15,04%, з енергії хвиль та припливів – 9,52%, енергія сонця – 6,64%, з енергії вітру – 4,51%, з біомаси – 0,39%, з біогазу – 0,54%, з мазуту – 0,06%, газу промислового – 0,05%.

2,71% електроенергії проданої у минулому році на РДН та ВДР імпортного походження, 7,40% – це продаж залишків електроенергії на РДН та ВДР, придбаної учасниками ринку за двосторонніми договорами, джерело походження якої не вказано, і 3,13% – продаж електроенергії на РДН і ВДР невизначеного походження. Частка ще 0,35% джерела електроенергії невідома через ненадання деякими учасниками ринку відповідної інформації.

Таке інформування обумовлене законом України «Про ринок електроенергії», оскільки виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля.

Посилання на джерело інформації Повернутися до новин

13