Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електроенергії, проданої на РДН та ВДР у четвертому кварталі 2019 р.

У четвертому кварталі 2019 р. частка ядерного палива, використаного для виробництва електричної енергії, проданої на РДН та ВДР, становила 53,61%, вугілля – 18,60%, енергія хвиль та припливів, гідроенергія – 10,23%, енергія вітру – 6,49%, енергія сонячного випромінювання – 4,85%, природного газу – 4,37%, біогазу – 0,63%, біомаси – 0,53%, мазут – 0,05%.

Разом з тим повідомляємо, що не усіма учасниками ринку була надана необхідна інформація. Тому «Оператор ринку» проаналізував лише 89,5% обсягів проданої на РДН та ВДР електроенергії у четвертому кварталі 2019 р.

Нагадаємо, інформування суспільства про вплив виробництва електричної енергії на навколишнє середовище обумовлене законом України «Про ринок електроенергії».

Посилання на джерело інформації Повернутися до новин

13